• VN
 • Eng
Chia sẻ kinh nghiệm
 • CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI VÀ CHIẾT KHẤU THANH TOÁN

  Ngày đăng: 24-03-2019

  CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

  Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng.

  Khoản chiết khấu thương mại sẽ trừ vào giá trước thuế GTGT.

  I. Có 3 trường hợp cụ thể như sau:

  1. Nếu chiết khấu thương mại theo từng lần mua:

  - Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

  VD: Ngày 20/11/2017 Công ty A tổ chức chương trình như sau: Mua 10 máy tính ACER trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế), chiết khấu thương mại ngay 10%.

  Cùng ngày hôm đó Công ty B mua 10 máy tính ACER, theo hợp đông thì được chiết khấu thương mai ngay 10%. (là 1.000.000)

  => Giá bán chưa thuế là: 10.000.000 – 1.000.000 = 9.000.000.

  Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại cụ thể như sau:

  STT

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  2

  3

  4

  5

  6=4x5

  01

  Máy tính ACER

  chiếc

  10

  9.000.000

  9.000.000

   

   

   

   

   

   

   Cộng tiền hàng:                                                                                                                                                          9.000.000

  Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                                                               900.000

  Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                                                          9.900.000

  Số tiền viết bằng chữ:.....Chín triệu chín trăm nghìn đồng.

  BÊN BÁN HẠCH TOÁN:

  Nợ TK 111, 112, 131: Tổng số tiền trên hoá đơn

         Có 511: Tổng số tiền (chưa có Thuế)

         Có 3331: Thuế GTGT

  BÊN MUA HẠCH TOÁN:

  Nợ TK: 156: Gía trị trên hoá đơn

  Nợ TK: 1331: Thuế GTGT

         Có TK: 111, 112, 331

  2. Nếu chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số:

  - Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

  VD: Ngày 20/11/2017 Công ty A ký hợp đồng số 001/A với Công ty B: Mua 10 máy tính ACER trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế), chiết khấu thương mại 10%.

  - Ngày 20/11/2017: Công ty B mua 2 chiếc. (Lần này chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

  - Ngày 30/11/2017: Công ty B mua 5 chiếc. (Lần này cũng chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

  - Ngày 15/11/2017: Công ty B mua 3 chiếc (Lần này đã đủ 10 chiếc, như vậy là được chiết khấu thương mại 10%)

  => Công ty A khi viết hoá đơn lần cuối cùng này sẽ trừ phần chiết khấu thương mại 10% của toàn bộ hợp đồng.

  => Tổng số tiền chiết khấu là:  10.000.000 X 10 X 10% = 10.000.000

  Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

  STT

  Tên hàng hóa, dịch vụ

  Đơn vị tính

  Số lượng

  Đơn giá

  Thành tiền

  1

  2

  3

  4

  5

  6=4x5

  01

  Máy tính ACER

  chiếc

  3

  10.000.000

  30.000.000

   

  (Chiết khấu thương mại 10% theo hợp đồng số 001/A ngày 20/11/2017)

  chiếc

  10

  1.000.000

  10.000.000

   

   

   

   

   

   

   Cộng tiền hàng:                                                                                                                                                        20.000.000

  Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                                                            2.000.000

  Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                                                         22.000.000

  Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng.

  BÊN BÁN HẠCH TOÁN:

  - Phản ánh số tiền chiết khấu thương mại: 

  Nợ TK 521: Số tiền Chiết khấu thương mại:10.000.000 (Theo Thông tư 200)

  Nợ TK 511: (Nếu DN áp dụng theo Thông tư 133)

  Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT được điều chỉnh giảm: 1.000.000

                      Có TK 131, 111, 112   : 11.000.000

  - Phản ánh doanh thu:

  Nợ TK 131: Tổng số tiền chưa chiết khấu: 33.000.000

         Có 511: Tổng số tiền chưa chiết khấu: 30.000.000

         Có 3331: Thuế GTGT: 3.000.000

  - Khi thu được tiền theo hoá đơn chiết khấu:

  Nợ TK: 111, 112: Số tiền đã trừ khoản chiết khấu: 22.000.000

         Có TK 131: Số tiền đã trừ khoản chiết khấu: 22.000.000.

  BÊN MUA HẠCH TOÁN:

  Nợ TK: 156: Gía trên hoá đơn (giá đã trừ khoản chiết khấu)

  Nợ TK: 1331: Thuế GTGT

         Có TK: 111, 112, 331: Số tiền đã trừ khoản chiết khấu.

  3. Nếu kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mãi mới lập hoá đơn:

  - Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

  - Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

  CHIẾT KHẤU THANH TOÁN

  Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.
  Việc thực hiện khấu chiết thanh toán bao nhiêu phần trăm, hay điều kiện thanh toán như thế nào thì được hưởng chiết khấu là do bên bán quyết định (thể hiện tại quy chế bán hàng, HĐKT).

  VD: Mua 100tr tiền hàng thanh toán trong vòng 10 ngày được chiết khấu 1%
  Công ty mua thanh toán trong vòng 10 ngày được hưởng CKTT = 100tr  x  1% = 1tr
  => Số tiền còn phải trả = 100tr – 1tr = 99tr

  1. Chừng từ CK – theo hình thức CK:

  Chiết khấu thanh toán sẽ không được thể hiện trên hóa đơn. Khi thực hiện CKTT bên bán sẽ không xuất hóa đơn cho khoản tiền này mà sử dụng chứng từ như sau:

  • TH1: Lập chứng từ thu – chi:

   Sau khi bên bán nhận đủ 100tr thì:

  + Bên bán: lập phiếu chi/ UNC: 1tr
  + Bên mua: lập phiếu thu/ BC: 1tr

  • TH2:  bù trừ công nợ:

   Bên mua trả luôn cho bên bán 99tr

  Với TH2 này sẽ không nhìn thấy PT – PC, mà 2 bên cần có HĐKT (thể hiện sẽ CK luôn khi thanh toán), BB đối chiếu công nợ (xác minh về việc bù trừ vào công nợ khi thanh toán)

  2. Hạch toán chiết khấu thanh toán:

  Khi thực hiện chiết khấu thanh toán, 2 bên thực hiện hạch toán như sau:
   

  Bên bán
               
   (Trả chiết khấu thanh toán)                     
    Bên mua
  (được hưởng chiết khấu thanh toán)

  Nợ TK 635   

  Có: 111,112, 131

  Nợ TK 111,112 ,331

   Có TK 515

  Dịch vụ tiêu biểu

  • THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

   Bạn có ý tưởng kinh doanh tốt, và nung nấu ước mơ khởi nghiệp? Bạn đang dự định thành lập một công ty nhưng chưa biết nên thành lập dưới loại hình doanh nghiệp nào, số vốn bao nhiêu, có cần điều kiện gì để đăng ký kinh doanh ngành nghề bạn đang muốn theo đuổi? Bạn không rõ phải thực hiện những thủ tục pháp lý gì, quy trình ra sao để công ty có thể đi vào hoạt động một cách hợp pháp theo luật pháp hiện hành tại Việt Nam?
  • DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

   Dịch vụ đại lý thuế SATASA là hoạt động kinh doanh dịch vụ thủ tục thuế, thực hiện các hoạt động kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, khiếu nại thuế, làm việc với cơ quan thuế thay cho người nộp thuế.
  • DỊCH VỤ KẾ TOÁN

   Có một vị doanh nhân đã từng chia sẻ: “Tôi chỉ có thể ngủ ngon khi có một kế toán trưởng giỏi”. Mong muốn có một kế toán giỏi, tận tâm và trách nhiệm có lẽ không chỉ là mong muốn của một người mà còn là của tất cả những người quản lý doanh nghiệp.
  • THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

   Trong quá trình hoạt động của mình, có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp: tên, vốn điều lệ, địa chỉ, ngành nghề... Tuy nhiên, đối với mỗi nội dung trên đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp có sự thay đổi lại cần lưu ý các quy định riêng của pháp luật để việc thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh đúng với các quy định của pháp luật cũng như tránh được các rủi ro pháp lý phát sinh liên quan. Với tiêu chí “ Sẵn sàng – Tân tâm – săn sóc” SATASA tin tưởng rằng sẽ đem đến cho Quý Công ty dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh chóng, thuận lợi và với chi phí hợp lý nhất. Đặc biệt, Quý khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp của các chuyên viên có kinh nghiệm, am hiểu, pháp luật doanh nghiệp.
  • QUY TRÌNH THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

   Bạn đang có ý tưởng kinh doanh? Bạn đang muốn tạo lập sự nghiệp cho riêng mình?  Nhưng lại chưa biết bắt đầu từ đâu. Phải chọn loại hình như nào để phù hợp số vốn đang có? Tên công ty như nào? Thủ tục ra sao?...Hồ sơ cần những gì?... SATASA với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty trọn gói, thành lập chi nhánh, VPDD, thay đổi giấy phép kinh doanh, giải thể công ty và dịch vụ kế toán, BHXH, BHYT… Chúng tôi xin tư vấn cho quý khách các quy trình, thủ tục thành lập doanh nghiệp mới và các thủ tục ban đầu khi thành lập công ty như sau:
  • ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

   Thực tế chúng ta đã biết, kế toán là một nghề rất dễ xin việc. Nhưng một thực tế cũng khá éo le, là một số bạn chưa thực sự hiểu rõ được quy trình kế toán cụ thể tại một doanh nghiệp. Một số bạn thì lại rất giỏi định khoản, nhưng khi tiếp xúc với chứng từ thực tế thì không biết hạch toán như thế nào... Cũng rất nhiều bạn đã có công việc ổn định, tuy nhiên bạn chỉ biết 1 phần hành kế toán hay kế toán nội bộ, chưa có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, báo cáo thuế hay báo cáo tài chính....
  • DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

   Bên cạnh những dịch vụ về tư vấn, SATASA tự hào mang đến cho doanh nghiệp chuỗi dịch vụ đầy đủ nhất của mình bằng các dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

   Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
  Hỏi đáp